فردا رویت خورشیدگرفتگی کامل در انگلیس

484140_859.jpg

صبح روز جمعه 29 اسفند در پی یک خورشیدگرفتگی یا کسوف کامل، انگلستان در تاریکی فرو می رود.

به گزارش ایرنا، در این خورشید گرفتگی که راس ساعت 8 و 40 دقیقه صبح به وقت محلی آغاز و دو ساعت به طول می انجامد، کره ماه مستقیما بین زمین و خورشید قرار می گیرد و نور خورشید را تقریبا به طور کامل مسدود می کند.

جزایر شمالی اسکاتلند مناسب ترین محل برای مشاهده خورشیدگرفتگی هستند و 98 درصد از نور خورشید در آن ها مسدود می شود؛ در حالی که در شهر لندن و جنوب شرق انگلستان تنها 85 درصد از نور خورشید مسدود خواهد شد.

در این خورشیدگرفتگی فاصله ماه و زمین به نزدیکترین میزان خود در طول 18 سال گذشته می رسد.

با توجه به وقایعی که در اثر خورشیدگرفتگی سال 1995 میلادی رخ داد، مقامات این کشور در خصوص آسیب دیدگی تجهیزات تامین و انتقال نیرو، نگرانی هایی دارند و به همین علت اعلام کردند بخشی از شبکه تامین نیروی برق که از باتری های خورشیدی بهره می برد، در طول خورشیدگرفتگی از مدار خارج خواهد شد.

با وجود فراگیر شدن باتری های خورشیدی، تنها 1.5 درصد از برق کشور انگلستان توسط این باتری ها تامین می شود و در نتیجه، خورشیدگرفتگی، تاثیر وسیعی نخواهد داشت. این درحالی است که سایر کشورهای اروپا حدود 10 درصد از برق مصرفی خود را با استفاده از باتری های خورشیدی تامین می کنند.

آخرین خورشیدگرفتگی در انگلستان در سال 1999میلادی به وقوع پیوست و قرار است خورشیدگرفتگی بعدی در این کشور در سال 2090 میلادی رخ دهد.

این کسوف در ایران نیز در پایتخت و 18 شهر دیگر به صورت جزئی قابل رویت است.
/ 0 نظر / 11 بازدید